ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Neve: Hiper Fuvar Bt.

Cím: 3327 Novaj, Széchenyi István utca 17.

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: hiperfuvar@gmail.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Ajánlatkérés kezelése

A Szervezet központi email címére vagy valamely kolléga személyes email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok adása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: Az érintett tiltakozásáig.

2.2 Számla kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mailcím, tagdíj, tagsági azonosító, bankszámlaszám

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Az érintett tiltakozásáig.

4. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

6. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotörvényű),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvényű),
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.ű),
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvényű)
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvényű).

© COPYRIGHT 2018-2020 | HIPER FUVAR
Call Now ButtonHÍVJON MOST!